Prowadzisz własną firmę?
Poznaj nowe zasady przetwarzania
danych osobowych.

7

Prostych kroków
do zmiany

Czym jest RODO?

Rozporządzenie Unijne

RODO to rozporządzenie unijne, które zmienia zasady postępowania z danymi osobowymi.

Wyższy poziom ochrony

Nowe przepisy mają wymóc na wszystkich przedsiębiorcach w Uni Europejskiej wyższy poziom ochrony danych osobowych.

Nowe rozwiązania

RODO wprowadza wiele nowych, rewolucyjnych rozwiązań, które wymagają od przedsiębiorców odpowiednich przygotowań.

Czym są dane osobowe
i ich przetwarzanie?

Dane
osobowe

Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące określonych fizycznych, np/ imię i nazwisko powiązane z telefonem lub adresem poczty elektronicznej badź adresem zamieszkania

Przetwarzanie danych

Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie działanie dotyczace takich informacji, np. ich zbieranie, zapisywanie, przechowywanie, przeglądanie czy udostępnianie.

Przykład

Przetwarzaniem danych osobowych jest np. prowadzenie rejestru kontrahentów, w którym występują osoby fizyczne.

Kogo dotyczy RODO?

Unia Europejska

RODO dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców działających na terytorium Unii Europejskiej lub mających na jej terenie swoją siedzibę, niezależnie od ich branży czy wielkości.

Polska

W tym stanie rzeczy RODO dotyczyć będzie rownież oczywiście przedsiębiorców działających na terenie Polski.

Zakres działania

Nowym przepisom podporządkować muszą się wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe w formie elektronicznej, np.: szpitale miejskie, inne placówki medyczne, sklepy internetowe czy uczelnie wyższe.

Czego dotyczą zmiany?

Tresci zgód

Wraz z wejściem w życie RODO, wymagane będzie od przedsiębiorców m.in. dostosowanie treści zgód na przetwarzanie danych osobowych -
formuły zgód oparte na dotychczasowych przepisach nie będą spełniać nowych standardów.

Etap pozyskiwania danych

Już na etapie pozyskiwania danych przedsiębiorca, który będzie je przetwarzał, zobowiazany będzie do podania szeregu informacji, w tym do precyzyjnego określenia celów przetwarzania danych czy też o ich wykorzystywaniu do tzw. profilowania.

Standardy bezpieczenstwa

Zaostrzeniu ulegną również standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych, wprowadzona zostanie także zasada, zgodnie z która przedsiębiorca sam bedzie musiał zadbać o takie udokumentowanie sposobów przetwarzania i zabezpieczenia danych, by były w stanie wykazać, że spełnia nowe wymogi.

Jakie kary grożą
za naruszenie RODO?

Sankcje
pieniężne

Za naruszenie postanowień RODO przewidziany jest znacząco rozbudowany katalog sankcji, w tym wysokie kary pieniężne, których górna granica to nawet 20.000.000 EUR.

Właściwe zabezpieczenie

W założeniu, stanowić ma to solidną motywację do właściwego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

Kary pieniężne

Kwoty za naruszenie RODO mogą sięgać nawet

20.000.000 EUR

Jak możemy Ci pomóc?

W 7 prostych krokach możemy zaktualizowć sposób
przetwarzania danych w Twoim przedsiębiorstwie.
Krok 1

Zorganizujemy dla Twojego przedsiębiorstwa profesjonalne szkolenie. Wyjaśnimy czym są dane osobowe oraz jak należy się z nimi obchodzić.

Krok 2

Przeprowadzimy
kompleksowy audyt
zasad przetwarzania danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie.

Krok 3

Przygotujemy dedykowany model przetwarzania danych w przedsiębiorstwie w pełni zgodny z RODO.

Krok 4

Opracujemy wzory klauzul umownych i wzorce umów uwzględniające nowe standardy.

Krok 5

Stworzymy wymagane prawem procedury dotyczące przypadków naruszeń bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Krok 6

Zapewnimy kompleksowe szkolenia pracowników.

Krok 7

Przeprowadzimy audyt powdrożeniowy.

Zaufali nam

W świat prawnych paragrafów z powodzeniem
wprowadziliśmy już poniższe marki: